Astım Tedavisi

Hava yollarında meydana gelen kronik inflamatuvar bir hastalık türüdür. Ev tozlarından, dış atmosferdeki yoğun hava kirliliğinden kaynaklanır. Soluk borusu yollarında bu sebeplerden dolayı kalıcı...