Faydalı Model Başvurusu Nasıl Yapılır?

Günümüzde, teknoloji her sektörde temel ihtiyaçların başında geliyor ve bu doğrultuda da gelişim her geçen gün devam ediyor. Firmalar, teknolojinin ışığında rekabette ön plana çıkmak, çalışma alanlarını genişletmek ve topluma faydalı çalışmalara imza atmak için yeni buluşlar sunuyor. Yeni buluşların yanı sıra yeni kavramlar ve bu kavramların gündelik yaşamda hangi anlamlara geldiği de merak konusu olmaya başladı. Bunlardan biri de “faydalı model nedir?” “Patent ve Faydalı model nedir? vb. soruların yanıtıdır. 

Bu sorunun yanıtı sadece sektörde yer alan kişiler tarafından değil aynı zamanda diğer insanlar tarafından da sıklıkla araştırılır oldu. Tasarımından, üretimine kadar emek verdiğiniz bir ürünün, başka kişiler tarafından izinsiz üretilmesini veya satılmasını istemezsiniz. Ancak, tasarladığınız, geliştirdiğiniz ve bizzat üretimini gerçekleştirdiğiniz bir ürünün size ait olduğunu ispatlamak için belgeye ihtiyacınız olacaktır. Bu da markanızı tescil ettirmek ya da geliştirdiğiniz ürünün patentini almakla mümkün olacaktır. Faydalı model, buluş sahiplerine belirli bir süre o buluş konusu olan ürünü üretme ve pazarlama hakkının verilmesidir. Buluş sahibi böylece ürünün tüm haklarını almış olacaktır. Emek verdiğiniz buluşunuzu üretime dökerek haklarını almak, gerekli belgelerin hazırlanması, hukuki haklar vb. konularda ihtiyacını karşılamak üzere Alkan Patent yanınızda olacaktır.  

Faydalı Model Belgesi Ne İşe Yarar?

Bilimsel ve teknik alanda yapılan bir buluşun ve bu buluş karşısında üretilen ürünün kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren belge patent belgesidir. Başvuru sahibine verilen haklar sayesinde üretilen ürün, buluş sahibine aittir ve başka bir kişi tarafından üretilemez. Faydalı model belgesi, buluş sahibine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilir. Söz konusu bu buluş hakkındaki tüm yasal hakların kişiye verildiğini temsil eder. Ülkemizde söz konusu bu buluşlar için temel olarak iki adet yasal koruma çeşidi vardır. Bunlardan biri ürünün patenti diğeri ise faydalı modeldir. Bu iki kavram halk arasında aynı anlamda kullanılıyor olsa da arasında çeşitli farklılıklar vardır. Bu noktada en temel fark sağlanan kriterlerdir. 

Ürünün patentlendirilmesinde; buluşun yeni olması, buluş basamağı ve sanayiye alanında kullanılabilirliği istenirken, faydalı model de ise yenilik ve sanayi alanına uygulanabilir olması yeterlidir. Burada bir buluşa gerek duyulmamaktadır. Olması gereken var olana çeşitli yenilikler eklemek ve bunu da uygulanabilir hale getirmek yeterlidir. Faydalı modelin kişilere sağladığı kolaylıklardan bir diğeri ise burada inceleme gerekmez. Bu modelin temel olarak amacı, orta ölçekli firmalara destek vermek ve teşvik etmektir. Bunun yanı sıra masrafların azaltılmasına yardımcı olmak noktasında da faydalıdır. Böylece firmaların ekonomik varlıklarının idamesine katkı sağlayacaktır. 

Faydalı Model Belgesi Nasıl Alınır?

Bir ürün hakkında yapılan model başvurusu ardından yaklaşık 1 yıllık bir araştırma süreci başlar. Sonrasında ise araştırma raporu hazırlanır. Model belgesi almak isteyen kişilerin unutmaması gereken bir detay vardır. Bireylerin, faydalı modeli, patentten ayıran temel özelliğin buluş basamağı olduğunu unutmamak önemlidir. Söz konusu bu basamak, ilgili uzman tarafından buluşla ilgili teknik detayların açık bir şekilde çıkarılamadığı bir detaydır. Buluşun sahibi olan kişi, faydalı model belgesini almak istediğinde aşağıdaki evrakları tamamlayarak başvurusunu yapabilir. Bu evrakları şu şekilde sıralamak mümkündür; 

 • Başvuru dilekçesi
 • Buluşu anlatan tarifname
 • Buluşa ait işlemler(buluşla ilgili korunması istenen teknik özellikler)
 • Buluşa ait teknik çizimler
 • Buluşun özeti
 • Faydalı model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir
 • Başvuruda mutlaka buluş sahibi belirtilmelidir
 • Patent vekili kullanma

Başvurunun yapılmasının ardından sıkı bir takip dönemi başlar ve bu noktada da bilgi birikimi önemlidir. Faydalı model başvurusu veya patent başvurusu sürecinde her daim yanınızda olacak olan alkanpatent.com.tr profesyonel ekibi ve gelişmiş takip sistemi sayesinde herhangi bir hak kaybı yaşamanızın önüne geçer. 

Yetkili kişiler, araştırma sırasında bu buluşun bir benzeri olup olmadığını kontrol eder ve buluş sahibine geri dönüş sağlar. Bu durum karşısında kişilere itiraz etme hakkı doğar ve itiraz edebilirler. Kişiler, benzeri olduğu düşünülen model ya da modeller ile kendi modeli arasında olan farkları kesin ve uygun bir şekilde hazırlar ve enstitüye sunar. Farkların uygun görülmesi halinde buluşa onay verilir ve bir bütçe planlaması hazırlanır. Ancak burada bilinmesi gereken detay şudur ki, bu süreç hızlı ilerlemez. Çalışmalar ve araştırmalar 2 – 3 yıl kadar devam eder. Sonuca bağlandığında ise model, faydalı model belgesi almaya hak kazanır ve kişi ise o modeli 7 – 10 yıl kadar koruma altına alır. Kişiler her yıl yenileme yapması şarttır, aksi halde ürün halka mal olur. 

Faydalı Model Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faydalı model belgesi ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilir. Faydalı model başvurusu yapmak için buluş sahibinin hazırlaması gereken çeşitli belgeler vardır. Bu belgeler, başvurunun iskeletini oluşturmak maksadıyla hazırlanır. Bu belge şu şekilde hazırlanır; 

 • Buluş başlığı: Konu olan buluşun başlığı çok uzun olmamakla beraber yazılır. 
 • Teknik alan: Buluşun hitap ettiği teknik alanlara dair bilgiler. 
 • Tekniğin bilinen durumu: Buluşun varsa benzerleri ile arasında farkları anlatan detaylı açıklamalar. 
 • Buluşun çözümünün amaçlandığı teknik problem: Söz konusu buluşun hangi problemlere cevap verdiğine dair bilgi. 
 • Resimlerin açıklaması: Belgeler arasında varsa resimlerin açıklamaları. 
 • Buluşun açıklaması: Buluşa dair detaylı açıklama yapılmalıdır. Herhangi bir şüphe veya yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde ayrıntılı, akıcı ve anlaşılır bir dille açıklama yapmak gerekir. 

Buluşa dair hazırlanan bu belge örneklerle desteklenebilir veya alternatifler hazırlanabilir. Belgenin ikinci kısmında istemler yer alır. Bu yerde buluşun sahibi olan kişi buluşun koruma ve yeni olduğunu belirttiği tüm teknik bilgileri belirtmelidir. Belgenin üçüncü kısmı ise özettir. 50 – 100 kelimeden oluşan bu alanda buluşla ilgili genel bilgi verilir. Dördüncü kısım ise resim veya buluşa dair şekillerdir. Mümkünse resimler kısa açıklamalar içermelidir. Tüm dokümanların hazırlanmasının ardından bir izin belgesi hazırlanır ve bu belge e-devlet şifresi ile giriş yapılarak epats.turkpatent.gov.tr adresine yüklenir. Bu sayfa Türk Patent ve Marka Kurumu’na aittir. 

Belgenin yüklenmesinin ardından kısa bir süre sonra izin verildiğine dair bilgilendirme gelir ve ardından sisteme giriş sağlanır. Hazırlanan diğer tüm belgeler sisteme yüklenir ve 3 ay içerisinde gerekli ücret ödenip inceleme yapılması talebinde bulunulur. Bu süreç ortalama olarak 1 yıl sürer. Söz konusu başvuru tüm kurallara ve kriterlere uygunsa patent onaylanır ve başvuru sahibine bilgi verilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir