Ateşli Havale Nedir?

Tıpta febril konvülsiyon anlamıyla bilinen  ateşli hastalık havale ilerleyen vakalarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Zaman zaman çocukta gerekli tetbikler ve muayeneler yapılmadığı taktirde kalıcı hastalıklara bile yol açtığını söylemek mümkün.

Şuur kaybı, katılaşma, odaklanmada zorlanma ve istem dışı kasılmalarla kendini gösteren ateşli havale genellikle 5 ve 6 yaşındaki çocuklarda görülüyor. %4-5 civarında görülebilen bu hastalığın altında yatan sebep genetik yatkınlıktan dolayı olabileceği gibi aynı zaman da diğer hastalıkların sonuçlarıyla da gelişebilir.

havale

havale

Ateşli havale; Kızamık, kulak iltihabı ve üst solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak gelişebildiği gibi aynı zamanda altıncı hastalığa bağlı olarak da görülebiliyor.

Ateşli Havale Hangi Sıklıkla Görülür?

Havale geçiren çocukta hastalık genelde nöbet halinde 39 C ve üstü şeklinde görülür. Birkaç saniye sürebildiği gibi 10-15 dakikalık bir sürede de yaşanabilir. O nedenle hastalık basit ve komplike olmak üzere iki şekilde incelenebilir.

ateşli havale

ateşli havale

Basit geçirilen nöbette nerdeyse hiçbir belirti yaşanmaz ve hastalığın iyileşmesi sonrası çocukta iz kalmaz. Komplike durumlarında muayene ve tetkik gerekebilir.Özellikle nöbetin uzun sürmesi ve sık geçirilmesi durumlarında mutlaka hastane ortamı ve doktor kontrolü olmalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir