Gümrükleme İşlemleri Zor mu?

Yurtdışına mal ihraç etmek ya da yurtdışından mal getirtmek, bir takım işlemlere tabidir. Birtakım prosedürlerin yerine getirilmesini gerektiren bu tür işlemlerinin tümüne, gümrükleme adı verilir.

Beyanname ve Onay İşlemleri

Yurtdışından mal ithal eden ya da yurtdışına mal ihraç eden firmalar, beyanda bulunurlar. Bu tür beyanlar, bir belge aracılığı ile gümrük idaresine sunulur. Gümrükleme işlemine konu olan malların, durumu ve türü bu beyannamelerde belirtilir. İdarenin uygun görmesi halinde, muayene işlemlerine geçilir. Muayene sonucunda uygun görülen malların beyan belgesi onaylanır.

Muayene İşlemleri

Genelde muayene işlemleri, bilgisayarlar vasıtası ile yapılır. Ne şekilde ve nasıl muayene edileceği, memurlar tarafından belirlenir. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi kodlarına göre, muayene şekli belirlenir.

Kırmızı; konu olan ürünün fiziki muayenesidir. Bu kontrolde belge kontrolü de yapılır.

Sarı; fiziki muayene işlemlerinin gerekli olmadığı muayene türüdür. Ürüne ait beyannamelerin ve eklerinin doğru olup olmadığı kontrol edilir.

Mavi; ön kontrol işleminden sonra yapılan kontrol türüdür. Ürünün ve bu ürüne ait belgelerin, kontrolü işlemleridir.

Yeşil; söz konusu olan ürünün, fiziki muayene ya da belge kontrolüne tabi tutulmadığı işlemlerdir.

Fiili İşlemler

Gerekli kontrollerin yapıldığı ve belgelerin eksiksiz olduğu durumlarda, ürünlerin ithal edilmesine ya da ihraç edilmesine izin verilir.

Bütün bu işlemlerin yapılması, profesyonel olmayan kişiler için uzun ve yorucu bir işlemler dizisi halini alır.

Tüm gümrükleme işlemlerini kolay ve hızlı yaptırabilmek için; http://www.ercangumrukleme.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir