Toplumsal gereklilik aile terapisi

Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal kurum olarak tanımlanır. Bu kurumun kendi içindeki fonksiyon, hareket sisteminde meydana gelen problemlerin çözümü ve daha iyi gelişimi aile terapisti alanına girer. Ailenin yapısında ve fonksiyonlarında meydana gelen deformasyonlar, bozulmalar bu önemli sosyal yapıyı zorlu ve sıkntılı süreçlere sokabilir.

aile terapisi

aile terapisi

Aile terapisi açısından aile için yaşanması muhtemel sorunlar

Aile üyelerinlerinden birinin bağımlılık sahibi olması, ruhsal ya da fiziksel rahatsızlıklarının olması sadece o bireyi değil, tüm aile sistemini etkileyebilir. Tek tek saymadan, sadece ortak yönlerini alırsak yaşanan sorunların büyük bir bölümünün iletişimsel nedenlerden kaynaklandığını da söylememiz mümkündür.  Gerek eşler arasında, gerek ebeveyn çocuklar arasında ve çocukların kendi aralarında yaşadıkları problemin başında iletişim sorunu gelir. Yanlış iletişimden kaynaklanan sorunlar yeni ve farklı sorunların oluşmasını sağlarlar.

İletişim ve benzeri sorunların ortaya çıkması aile kurunun çözülmesine, hatta dağılmasına neden olabilir. Oluşmuş veya oluşması muhtemel hale gelmiş aile yapısının; sağlıklı işleyiş sistemine dönüşmesi, aile kurumunun varlığını sürdürme ve gelişim kapasitesini geliştirmesi için dışardan yardım alması gerekebilir. Bu yardımı ancak aile terapisti eğitimi almış profesyonel bir uzman sağlayabilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir