Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Nedir ve Yardımdan Kimler Faydalanabilir ?

Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı, eğitim hayatı açısından çocuklar için oldukça fayda sağlayan sosyal politika aracıdır. Okula devamı sağlamayı amaçlayan bu yardım sayesinde bu program kapsamında okula düzenli olarak giden her çocuğun ailesine nakit yardım yapılmaktadır. Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı çocuğun yaşına, cinsiyetine ve devamlılık sağladığı sınıfa bağlı olarak değişmektedir.
Ülkemizde Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), 2003 senesinden beri uygulanmaktadır. Bu süre zarfında milyonlarca çocuk ve aileler bu yardım programından faydalanmıştır. 2017 senesinde Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, MEB, Türk Kızılay ve UNICEF arasında geçen işbirliği sayesinde ŞEY programı genişletilmiştir. Avrupa Birliği, Norveç ve ABD tarafından da finanse edilen program, ülkedeki geçici ve okula gitme yaşında olan çocukları da içermektedir.
Program dahilindeki uygunluk şartları ve programları Türk çocuklarına, Suriyeli ve mülteci çocuklara da uygulanmaktadır. Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı, okula devam zorunluluğu şartını yerine getiren aileler Kızılay Kart sayesinde iki ayda bir olacak şekilde nakit yardım alabilmektedir. İki ayda bir yapılan bu ödemeler okula devam şartına bağlı olduğu için o ay içerisinde en fazla 4 gün devamsızlık yapılmasını gerektirir.
30 Haziran 2021 tarihinden itibaren 2017 senesinden bu tarihe kadar verilen destek 1 milyar 83 milyon liradır. Desteği alıp okula devam eden çocuk sayısı 526 bin 897’dir. Bu programdan destek alan kız ve erkek çocuk oranı ise %50’dir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere nazaran daha fazla destek almaktadır. ŞEY programı nakit yardımı Anaokulundan 8. Sınıfa kadar erkek öğrenci 45 lira, kız öğrenci ise 50 lira destek şeklindedir. 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar ise erkek öğrenci 55 lira, kız öğrenci de 75 lira destek almaktadır.

ŞEY Bütçesini Kimler Karşılamaktadır?

Program bütçesini karşılayanlar, ŞEY Programı sürecindeki Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, Norveç Hükümeti ve ABD Mülteci ve Güç Bürosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay’ı ve UNICEF’tir. Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı eğitimde devamlılığı amaç edindiği gibi eğitim hayatındaki sığınmacı çocukların da sayısını artırmaya çalışmaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir